Kierownictwo Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie:


Prokurator Apelacyjny: Andrzej Pogoda
Z-ca Prokuratora Apelacyjnego: Jerzy
Krawczuk
Z-ca Prokuratora Apelacyjnego: Andrzej Markowski


Adres:
ul. Okopowa 2a,20-950 Lublin
tel. (81) 528-81-81,fax (81) 532-32-19
sekretariat@pa.lublin.pl

V Wydział do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji:
ul. Głowackiego 13, 20-950 Lublin
tel. (81) 537-17-00, (81) 537-17-04, fax (81) 537-17-44
wydzial5pz@pa.lublin.pl


Zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli