Strona internetowa Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie dostÍpna jest pod adresem:

http://www.lublin.pa.gov.pl